Kované oplocení

Segmenty a sloupky

Detail produktu

SEGMENTY A SLOUPKY

Komponenty – charakteristické vlastnosti:

 • komponenty pevné konstrukce montované ke sloupku prostřednictvím montážních prvků
 • komponenty v závislosti na druhu výplně tvoří ocelové profily nebo pruty

Sloupky – charakteristické vlastnosti:

 • sloupky jsou vyrobeny z ocelových profilů
 • sloupky mohou být montovány do betonových základů nebo na podstavec upevněný pomocí kotev do zpevněného podloží
 • hloubka základů musí být větší než hloubka zamrzání v dané oblasti

Detail

Dvoukřídlové brány a branky

Detail produktu

DVOUKŘÍDLÁ VRATA RUČNÍ A S POHONEM

Charakteristické vlastnosti:

 • dvoukřídlá vrata s pevnou konstrukcí montovaná na systémové ocelové nebo zděné sloupky prostřednictvím montážních destiček
 • křídla se pohybují na závěsech umístěných v ose vrat
 • v závislosti na druhu výplně tvoří ocelové profily nebo pruty
 • symetrická křídla; pasivní křídlo má západku
 • ruční vrata jsou vybavena zámkem a západkou blokující pasivní křídlo do podloží
 • ve vratech s pohonem není zámek ani západka, blokační funkci plní pohon

Detail

Posuvné brány

Detail produktu

zespol_nosny_exportCharakteristické vlastnosti:

 • přesuvná vrata jsou samonosné konstrukce, nosná struktura je usazena v základech prostřednictvím základových šroubů
 • křídlo se pohybuje několik centimetrů nad podložím, díky tomu není ničím blokováno
 • v závislosti na vzoru výplně tvoří ocelové profily nebo pruty
 • Nosná kolejnička 95×85 mm je připevněna ke křídlu vrat. Pojízdná kolejnička je vyráběna bezodpadním způsobem z pozinkového plechu – tento unikátní
 • výrobní postup jednoho z nejdůležitějších prvků posuvných vrat zaručuje funkční, plynulý a tichý provoz vrat.
 • pojízdná komponenta v kolejničce – 95×85 [mm]
 • vrata mohou být montována na dva nebo tři montážní šrouby

Detail