Sloupky s montážní lištou

  • vyšší pevnost a tuhost
  • instalace oplocení na sloupky PILCLIP® je sofistikovanější a uživatelsky příznivější
  • námi využívaná technologie zajišťuje minimálně dvojnásobnou korozní odolnost na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
  • jedná se o nejvyšší stupeň povrchové ochrany a lakování v ČR
  • díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně vyšší pevnost a tuhost vůči běžnému kulatému sloupku (např. ø sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o ø 60 mm)
  • instalace oplocení na sloupky PILCLIP® je sofistikovanější a uživatelsky
    příznivější
    v porovnání s kulatým sloupkem